vojvodina.com prva bomba vojvodina.co.yu
VOJVODINA WEB-TEAM, Hajduk Veljkova 11a, 21000 Novi Sad, Tel: + 381 21 21061, 20344, 434608

photo galleries

E-mail zvaničnika
E-mails of officials

Linkovi o Kosovu
Kosovo links

Ratni linkovi
War links

vaše reakcije

IIC WEB ekipa

arhiva

W A R '99

U jeku priprema za 2. Internet manifestaciju na sajmu ART-EXPO u Novom Sadu u organizaciji Vojvodina Web Team-a, 24.03 1999. god. odjeknula je prva detonacija rakete upućene na Novi Sad, koja je svima nama u ovoj zemlji poremetila dotadašnji životni tok i predskazala najveću katastrofu koju posleratna generacija još nije dozivela.
Istorijska slika prve bombe na Novi Sad, zabeležena foto-umećem Martina Candira, pokrenula je inicijativu Web Team-a za korenitom promenom fizionomije sajta Vojvodina.com.
Spontanom reakcijom pokrenuli smo dnevni list na našim stranicama i pokušali da što korektnije i objektivno obavestimo našu i stranu javnost o tragediji koja se nenadano obrušila na ovaj narod.
U ovakvim iracionalnim trenucima ne može se predvideti reakcija pojedinaca. Neki iskazuju neobičnu organizacionu sposobnost i brzu i efikasnu akciju, neki pak potpunu dezorganizaciju, klonulost pa i strah.
U želji da se oficijelno i institucionalno organizujmo na ovom zadatku, kontaktirali smo sve relevantne državne organe, ali nažalost nismo dobili nikakav odgovor, nikakvu pomoć, pa ni razumevanje.
Nasuprot njima mnogi profesionalci, pojedinci i grupe izuzetno su nam pomogli u organizaciji Internet informacionog centra pod čijim je okriljem Vojvodina.com izveštavala sa ovih terena.
Mala, spontano okupljena volonterska ekipa, nazvana IIC WEB ekipa, uz pomoć EUnet-a sa direktnim linkom, sa prostorijama dobijenim od Poslovnog prostora, sa radio amaterima, u saradnji sa jedinom radio stanicom koja je opstala na u gradu, Radio IN, sa deficitarnom opremom koju nam je dopunio nesebično Pin-Soft, funkcionisala je svih 78 dana rata, kako je znala i umela u nemogućim uslovima, obavila svoj zadatak.
U toku rata našim stranicama pristupilo je više od 150.000 zainteresovaih korisnika Interneta.

REPORTAŽE - REPORTS

 

Pogledajte zanimljive
članke i reportaže
koji su napravljeni za vreme NATO agresije na našu zemlju.

MONOGRAFIJA VOJVODINE | PRIVREDNI INDEX VOJVODINE

DRUSTVO | POLITIKA | KULTURA | SPORT | IZ MEDIJA | ZANIMLJIVOSTI | ARHIVA

POLITIČKE STRANKE | JAVNA KOMUNALNA PREDUZEĆA | DONATORI SAJTA |


Copyright ©: Vojvodina Web Team, 1997-2001
Office: Hajduk Veljkova 11a, 21000 Novi Sad
Tel: + 381 21 21061, 20344, 434608
office@vojvodina.com