vojvodina.com

war '99

arhiva

Email zvaničnika
E-mails of officials

Linkovi o Kosovu
Kosovo links


Prijavite e-mail
adresu za vesti.

Submit your email address for news.

Objavljene informacije su zvanične! All informations are official!

dot

PORUKE PROTIV BOMBARDOVANJA

Sledi spisak email adresa na koje vredi poslati pismo elektronskom poštom. Spisak nije 100% tačan, to je kompilacija iz više izvora i mogući su duplikati i pogrešne adrese. Svaka adresa je data kao link na koji je dovoljno kliknuti kako bi se otvorio program za elektronsku poštu i u predviđeno mesto se upisao primaoc poruke.
dot
Preporučujem korišćenje besplatnog programa za cirkularnu poštu Aureate Group Mail Free Edition.
dot
Možete ga preuzeti sa sledeće adrese: http://software.aureate.com
dot
Ukoliko Vam je lakše, preuzmite očišćen TXT fajl sa samo adresama koje možete kopirati u svoj program za slanje adresa. click here

Puno sreće u emailranju,
vaša www.vojvodina.com

dot
dot
dot

PREMIJERI I PREDSEDNICI

dot

ORGANIZACIJE:

dot

NOVINARI:

dot
dot
dot
dot

REDAKCIJE:


Nadamo se Vašem učešću u kreiranju stranica. Sve sugestije na mail adresu: office@vojvodina.com, telefonom na 021 434 608 ili sami upišite komentare na stranici VAŠE REAKCIJE click here

Redakcija

 

 

Copyright ©: Vojvodina Web Team, 1997-2001
Office: Hajduk Veljkova 11a, 21000 Novi Sad
Tel: + 381 21 21061, 20344, 434608
office@vojvodina.com