ova strana
Picture

Kultura


Beočin  Bešenovo  Divša  Grgeteg  Jazak  Krušedol  Kuvezdin  Mala Remeta  Novo Hopovo  Petkovnica  Privina Glava  Rakovac  Šišatovac  Staro Hopovo  Velika Remeta  Ravanica

 

ŠišatovacPicture
     Manastirska crkva je posvećena prazniku rođenja Bogorodice. Osnivanje manastira se pripisuje izbeglim kaluđerima iz manastira Žiče, koji su zatečenu crkvu, zvanu Remetsko, srušili 1520. i na njenom mestu sazidali novu. Pouzdani podaci o postojanju manastira potiču tek iz sredine 16. veka, kada su, u Šišatovac iz Siklosa prenete mošti sv. Stefana Stiljanovića. Stara dvokupolna crkva, koju su gradili majstori Jovan i Gaspar, srušena je 1778, a na njenom mestu sagrađena je današnja crkva. Ktitor ove crkve bio je vršački episkop Vikentije Popović. Trostrane zgrade konaka sagrađene su krajem 19. veka. Barokna kapela, na manastirskom groblju, sagrađena je 1750. Ikonostas i zidne slike u crkvi radio je Grigorije Davidović Obšić između 1793. i 1795. U Drugom svetskom ratu manastir je razoren. Manastir je delimično obnovljen.

Picture 

Staro HopovoPicture
     Manastirska crkva je posvećena sv. Pantelejmonu. Prema predanju, manastir je osnovao Đorđe Branković, kasniji vladika Maksim, krajem 15. ili početkom 16. veka, međutim, prvi pouzdani podaci potiču iz 1545/46. Umesto stare crkve izgrađena je 1752. današnja manastirska crkva. U maloj, jednobrodnoj crkvi nalazio se barokni ikonostas, na kome je prestone ikone slikao Janko Halkozović.
     U Drugom svetskom ratu ikonostas je oštećen i demontiran.

Picture 

Velika RemetaPicture
     Manastirska crkva posvećena je sv. Dimitriju. Osnivanje manastira se predanjem vezuje za srpskog kralja Dragutina. Prvi put manastir je zabeležen 1562. u turskim defterima. Crkva ima oblik jednobrodne građevine sa kupolom i pripratom, uz koju je 1735. prizidan visoki, barokni zvonik. Crkva je bila i spolja i iznutra živopisana između 1567-68. Delovi ovog živopisa su očuvani, u oltaru i na fasadi crkve.
     Četvorostrani manastirski konaci sagrađeni su između 1722. i 1771. Ikonostas u manastirskoj crkvi nije delo iz jednog vremena. Bio je to zbir ikona različitih majstora, a komponovan je 1850. U Drugom svetskom ratu je demontiran, deo ikona je uništen, a deo se čuva u muzejskim zbirkama.Manastir je stradao u Drugom svetskom ratu. Danas je delimično obnovljen.

Picture 

Vrdnik - RavanicaPicture
     Manastirska crkva je posvećena prazniku Vaznesenja Hristovog. Vreme nastanka manastira nije utvrđeno. Izvori iz prve polovine 18. veka svedoče da je crkva sagrađena u drugoj polovini 16. veka, u vreme Beogradsko- -sremskog mitropolita Serafima. Sigurni podaci o postojanju manastira nalaze se u turskim dokumentima iz 1566-69. Vrdnik su, posle Velike seobe, obnovili kaluđeri manastira Ravanice i u manastirsku crkvu smestili mosti kneza Lazara.
     Od tada, manastir se vodi pod dva imena. Današnja crkva je sagrađena 1811. U prvoj polovini 18. veka sagrađeni su trostrani manastirski konaci, koji su prepravljani i doziđivani sve do početka 19. veka.U staroj manastirskoj crkvi nalazio se ikonostas, koji je slikao Stanoje Popović, a u sadašnjoj crkvi nalazi se ikonostas koji je slikao Dimitrije Avramović 1853. Isti slikar je slikao i zidne slike u crkvi.U Drugom svetskom ratu manastir je opustošen, ali nije razaran.


[Muzeji]  [Biblioteke]  [Izdavaštvo]  [Spomenici kulture]  [Arhivi]  [Matica srpska]
[
Manastiri 1]  [Manastiri 2]  [Manastiri 3]  [Manastiri 4]

 

Upišite Vašu email adresu na listu ako želite da Vas obavestimo o novostima  putem elektronske pošte
Subscribe to INFO mailing list

Production by Vojvodina Web Team © 1998.   Last update: 02/10/98