ova strana
Picture

Kultura


Beočin  Bešenovo  Divša  Grgeteg  Jazak  Krušedol  Kuvezdin  Mala Remeta  Novo Hopovo  Petkovnica  Privina Glava  Rakovac  Šišatovac  Staro Hopovo  Velika Remeta  Ravanica

 

Novo HopovoPicture
     Manastirska crkva je posvećena sv. Nikoli. Po predanju, manastir je zadužbina članova despotske porodice Branković, međutim, prvi pouzdan pomen manastira potiče iz 1541. Sadašnja crkva sagrađena je 1575/76, prilozima grupe ktitora, a posebno Lacka i Marka Jovšića iz Gornjeg Kovina. Uz crkvu, prizidan je 1758. visoki, barokni zvonik.
     Četvorostrani manastirski konaci sagrađeni su između 1728. i 1771. Manastirska crkva je oslikana freskama. Freske u naosu nastale su 1608, a u priprati 1654.
     Stari ikonostas zamenjen je baroknim koji je slikao Teodor Kračun 1776. U Drugom svetskom ratu, manastirski kompleks teško je stradao. Delovi ikonostasa su sačuvani, a manastirski kompleks obnovljen.

Picture 

PetkovnicaPicture
     Manastirska crkva je posvećena sv. Petki. Manastir je, po predanju, osnovala udovica Stefana Stiljakovića, despotica Jelena. Prvi siguran podatak o manastiru, međutim, potiče iz 1566-67. Trikonhalna crkva je sačuvala originalni oblik. Jedina izmena je zidani, umesto drvenog zvonika. Zvonik je zamenjen u drugoj polovini 18. veka. Crkva je ukrašena freskama, koje su slikane 1588.
     U Drugom svetskom ratu, stradao je ikonostas, koji je podignut 1735. Veliki, rezbareni krst sa ovog ikonostasa čuva se u crkvi sv. Stefana, u Sremskoj Mitrovici.

 

Picture 

Privina GlavaPicture
     Manastirska crkva je posvećena Arhanđelima, Gavrilu i Mihailu. Prema predanju, manastir je krajem 12. veka, osnovao neki vlastelin Priva. Po osnivaču je manastir i ime dobio.Drugo predanje osnivanja manastira vezuje za despotsku porodicu Branković i kraj 15. veka. Po ugledu na crkvu manastira Novo Hopovo podignuta je, na mestu stare, nova crkva izmedju 1741. i 1760.
     Stari ikonostas zamenjen je baroknim koji je slikao Teodor Kračun 1776. U Drugom svetskom ratu, manastirski kompleks teško je stradao.Delovi ikonostasa su sačuvani, a manastirski kompleks obnovljen.

Picture 

RakovacPicture
     Manastirska crkva je posvećena svetim vračevima, Kuzmanu i Damjanu. Prema predanju, manastir je, krajem 15. veka, osnovao Raka Milošević, veliki komornik despota Jovana Brankovića, po kome je manastir nazvan. Pouzdani podaci, međutim, potiču iz 1545-46. Smatra se da je crkva osnovana pre turskog osvajanja Srema, dakle, pre 1526. Uz trihonkalnu crkvu prizidan je visoki, bakreni zvonik 1735. Trostrani manastirski konaci završeni su 1771.
     Crkva je ukrašena freskama, verovatno u prvoj polovini 16. veka. Do danas su očuvane jedino freske u kupoli. Ikone na baroknom ikonostasu slikao je Vasilije Ostojić 1763, a zidne slike, u manastirskoj trpezariji, slikao je Amvrosije Janković 1768. Oba dela uništena su u Drugom svetskom ratu, kao i manastirski konaci i zvonik. U jednobrodnoj grobljanskoj kapeli, nalazi se ikonostas, koji su radili Janko Halkozović i Vasilije Ostojić izmedju 1751. i 1755. Manastirska crkva je obnovljena.


[Muzeji]  [Biblioteke]  [Izdavaštvo]  [Spomenici kulture]  [Arhivi]  [Matica srpska]
[
Manastiri 1]  [Manastiri 2]  [Manastiri 3]  [Manastiri 4]

 

Upišite Vašu email adresu na listu ako želite da Vas obavestimo o novostima  putem elektronske pošte
Subscribe to INFO mailing list

Production by Vojvodina Web Team © 1998.   Last update: 02/10/98