ova strana
Picture

Kultura


Beočin  Bešenovo  Divša  Grgeteg  Jazak  Krušedol  Kuvezdin  Mala Remeta  Novo Hopovo  Petkovnica  Privina Glava  Rakovac  Šišatovac  Staro Hopovo  Velika Remeta  Ravanica

 

BeočinPicture
     Manastirska crkva je posvećena prazniku Vaznesenja Hristovog. Nema pouzdanih podataka o vremenu osnivanja manastira. Prvi put se pominje u turskim dokumentima 1566-67, kada je imao malu jednobrodnu crkvu, za koju se pretpostavlja da je bila sagrađena pod uticajem tradicionalne arhitekture. U Austro-Turskim ratovima, manastir je oštećen i napušten. Posle Velike seobe Srba, manastir su obnovili izbegli kaluđeri manastira Rače, između 1697-99. Isti monasi su 1708. sagradili privremenu crkvu od drveta.
     Današnja manastirska crkva je izgrađena 1732. i 1734, a trospratni zvonik uz zapadnu fasadu crkve sagrađen je 1762. Manastirski konaci, koji su građeni između 1728. i 1771, okružuju crkvu sa južne i zapadne strane. Manastirski kompleks je potpuno obnovljen 1893, a manje izmene izvedene su 1921. Ikonostas u manastirskoj crkvi slikali su Dimitrije Bačević, Janko Halkozović i Teodor Kračun, u šestoj i sedmoj deceniji 18. veka. U neposrednoj blizini manastira, istovremeno kad i crkva, sazidana je stara kapela. Nova, današnja kapela sagrađena je 1905. prema projektu Vladimira Nikolića. U drugom svetskom ratu, manastir je opustošen, ali su građevine ostale neoštećene.

Picture 

BešenovoPicture
     Manastirska crkva je bila posvećena sv. Arhanđelima. Manastir je, prema predanju, osnovao srpski kralj Dragutin, međutim, najčešće pominjani datum osnivanja je 1467. godina, kada je, prema jednom izgubljenom zapisu, manastirska crkva oslikana. Prvi pouzdani podaci o postojanju manastira nalaze se tek u turskim popisima iz 1545. i 1548. Bešenovačka crkva, iako prepravljena tokom 19. i početkom 20. veka, zadržala je oblik sakralne građevine raškog tipa sve do razaranja u Drugom svetskom ratu.
     Trostrani manastirski konaci izgrađeni su između 1730. i 1771. Konaci su, kao i crkva, razoreni u Drugom svetskom ratu i nisu obnovljeni. U manastirskoj crkvi su zabeležena tri ikonostasa. Treći, poslednji ikonostas slikao je Stevan Aleksić 1908. Delovi ovog ikonostasa čuvaju se u muzeju Srema, u Sremskoj Mitrovici.

Picture 

DivšaPicture
     Manastirska crkva posvećena je sv. Nikoli. Prema predanju, manastir je osnovao despot Jovan Branković krajem 15. veka. Prvi pouzdani podaci se, međutim nalaze u turskim dokumentima iz druge polovine 16. veka. Početkom 18. veka Divša je zabeležena kao metoh manastira Kuvezdina. Stara manastirska crkva obnovljena je 1744. ktitorstvom novosađanina Petra Jovanovica. Najobimnije građevinske promene na crkvi izvedene su 1764. ktitorstvom pustinožitelja Mateja. Tada je dozidana nova priprata i zvonik sa zapadne strane crkve. Ikonostas je slikao Teodor Stefanov Gologlavac 1754. U Drugom svetskom ratu, manastir je tesko oštećen, a ikonostas demontiran. Manastir je delimično obnovljen.

Picture 

GrgetegPicture
     Manastirska crkva posvećena je sv. Nikoli, a prema narodnom predanju, crkvu je podigao Zmaj-Ognjen Vuk 1471. Prvi pouzdani podaci o postojanju manastira potiču iz 1545/46. Manastir je opusteo pre Velike seobe, a obnovio ga je mitropolit Isaija Đakovic 1708. Stara, kamena crkva trikonhalne osnove zamenjena je oko 1770. novom baroknom građevinom krstoobrazne osnove. Ova crkva obnovljena je 1901, po projektu Hermana Bolea. U crkvi su zabeležena dva ikonostasa. Prvi, koji se nalazio u crkvi do obnove 1901. slikao je Jakov Orfelin 1774. a drugi, koji se danas nalazi u crkvi, slikao je Uroš Predić 1902. Manastirski konaci su izgradjeni u drugoj polovini 18. veka i obnovljeni zajedno sa crkvom 1901. U Drugom svetskom ratu manastir je teško stradao, srušen je zvonik i veliki deo manastirskih konaka. Manastir je delimično obnovljen.


[Muzeji]  [Biblioteke]  [Izdavaštvo]  [Spomenici kulture]  [Arhivi]  [Matica srpska]
[
Manastiri 1]  [Manastiri 2]  [Manastiri 3]  [Manastiri 4]

 

Upišite Vašu email adresu na listu ako želite da Vas obavestimo o novostima  putem elektronske pošte
Subscribe to INFO mailing list

Production by Vojvodina Web Team © 1998.   Last update: 02/10/98