home | sitemap | contact us 
 
 
   
 
   
   
   
   
 
Jedrilicarski klub Vojvodina po svojim referencama postignutim u sportskim takmicenjima, brojnosti svog clanstva, efikasnosti korišcenja resursa sa kojima upravlja, jedan od najuspešnijih klubova SD'' Vojvodina''.
U okviru asocijacije jedrilicarskih i rekreativno motonautickih klubova u AP Vojvodini i SCG, JKV je rezultatima na sportsim takmicenjima i organizacijom funkcionisanja marine sa kojom raspolaže, ispunjava bazne evropske standarde.
Predsedništvo JKV, koje rukovodi i upravalja radom svih segmenata kluba, je pocetkom 1998. godine usvojilo program standardizacije i modernizacije sportskog pogona i poslovanja kluba. Opredeljenje, da se svi potencijali sa kojima klub raspolaže stave u funkciju maksimalne iskorišcenosti, predstavlja imperativ daljeg uspešnog vodjenja JKV i utvrdivanje pozicije lidera u okviru jugoslovenske asocijacije klubova.
Kako bi se ovom kompleksnom strategijskom zadatku kluba prišlo na nacin koji garantuje uspeh, JKV javno prezentuje svoje ciljeve i vrednosti, za koje smatra da predstavlja krucijalnu dobit za njegovo clanstvo, grad Novi Sad, Vojvodinu i SCG.

Težeci da svojim inicijativama i aktivnošcu, lobiranjem u okviru institucija sistema, saradnjom sa privrednim subjektima i uglednim licnostima i institucijama iz zemlje i inostranstva, stvori što je moguce bolje uslove za razvoj jedrilicarskog sporta i ocuvanja ekoloških vrednosti reke Dunav, JKV je postao jedan od znacajnih cinilaca kreiranja odnosa javnosti prema sportu, prirodi i eko sistemu koji nas okružuje.

 
   
 
Upravo iz navedenih razloga, JKV javno proglašava sledece kao svoje osnovne ciljeve i vrednosti:

þOcuvanje zdravlja mladih naraštaja i razvijanje njihovog pozitivnog stava i humanistickog odnosa prema prirodi
þBorba za zaštitu i ocuvanje zdrave životne sredine i sprecavanje njenog zagadenja
þBriga za reku Dunav, njeno priobalje i ekološki sistem koji u njenom zahvatu živi
þVaspitanje i sportsko uzdizane mladih u okviru omladinske jedrilicarske škole
þOtvorenost kluba za sve ljubitelje reke Dunav i stvaranje mogucnosti njihovog ucešca u aktivnostima koje JKV organizuje
þStalnu angažovanost predsedništva i PR menadžera kluba u medijima, radi informisanosti javnosti o stanju reke Dunav, sportskim i propagandnim aktivnostima JKV-a
þStvaranje preduslova i formiranje ''Yacht Elite Cluba-a'' kao najkvalitetnije marine na vodotoku reke Dunav kroz SCG, po evropskim standardima
þPokretanje inicijative za osnivanje muzeja reke Dunav u Novom Sadu
þPokretanje inicijative za ustanovljenje recnog akvarijuma
þFormiranje sportsko-ekološke patrole JKV i njeno uvezivanje sa nadležnim Ministarstvom Republike Srbije

Mereno brojevima, pored razmeštanja na više hektara priobalnog pojasa i akvatorija, JKV raspolaže sa dva savremena splava, namenjena sidrenju nauticara, uredeno skladište sportskih plovila, radionicu za sitne opravke, vitlo za spuštanje ploila u vodu, restoran sa baštom, upravnu zgradu i pratecu opremu.
Clanstvo kluba predstavlja preko 110 nauticara, sa clanovima svojih porodica, 22 jedrilicara-takmicara sa sportskim trenerom i veci broj ljubitelja nautike, prirode i reke Dunav, koji svojim dobrovoljnima radom angažovanjem u akcijama koje klub pokrece nalaze svoje mesto.
   
 
   
 
 
Sponzori
 
 
Aktuelno
 
Sajt je optimizovan za rezoluciju 800x600; IE 4.0
design i izrada Vojvodina Web Team 2005