BATA


ZLATAR I ČASOVNIČAR
21000 Novi Sad, Dunavska 2,
Tel: + 381 21 52 641

e-mail: bata2@eunet.yu ; bata55@hotmail.com


    Miodrag Gligorijević "BATA" osnovao je pre 30 godina u Novom Sadu svoju zlatarsku radnju, koja je vremenom postala sinonim ovog plemenitog, dragocenog i umetničkog zanata.

    Žarko Petronijević, današnji vlasnik i Batin učenik, nastavlja tradiciju ove uspešne radnje i trudi se da praćenjem svetskih tokova unapredi i razvije ovu zanatsku delatnost.

    Pored osnovnih funkcija, pretapanja zlata, otkupa lomljenog zlata, popravke nakita, posebno se obraća pažnja na dizajn i samostalnu produkciju umetničkog nakita.

    Edukacija novih kadrova iz domena ovog zanata postala je takođe tradicija ove radnje.

BATA
  napred  

Copyright ©: Vojvodina Web Team, 1997-2000
Office: Hajduk Veljkova 11a, 21000 Novi Sad
Tel: + 381 21 21061, 20344, 434608
office@vojvodina.com
vojvodina.com