vojvodina.com vojvodina.co.yu
VOJVODINA WEB-TEAM, "Studio Bob", Petrovaradinska tvrđava, Tel: + 381 21 434608
  Humanitarne organizacije u Novom Sadu

Političke stranke

Nevladine organizacije

Humanitarne organizacije

Javna komunalna preduzeća

Donatori sajta

Sportski klubovi

1. CRVENI KRST GRADA NOVOG SADA
Adresa: 21000 Novi Sad, Pionirska 12
Telefon: 021/ 622-755, 021/ 23-940
Kontakt osobe: Strahinja Gobeljić i Dušanka Stanojčić

2. CENTAR SRCE
- Centar za pružanje emotivne podrske osobama u krizi i prevenciju samoubistva
Telefon: 021/ 623-393
E-mail je: srcensyu@EUnet.yu
www.centarsrce.org.yu

3. EKUMENSKA HUMANITARNA ORGANIZACIJA
Adresa: 21000 Novi Sad, Cara Dušana 31
Telefon/fax: 021/ 469-616, 021/ 469-683
Kontakt osobe: Karolj Beroš, Julija Ghandour Šal, Ana Bu i Miroslava Brković-Trninić
APOTEKA
Adresa: 21000 Novi Sad, Guslarska 5
Telefon: 021/ 613-295

4. "JERUSALIM" HUMANITARNO UDRUŽENJE EPARHIJE BAČKE
Adresa: 21000 Novi Sad, Petra Drapšina 42
Telefon: 021/ 24-443, 021/ 611-190
Fax: 021/ 24-443
Kontakt osoba: Roberto Mofardin

5. HUMANITARNA ORGANIZACIJA "DUGA"
Adresa: 21000 Novi Sad, Novaka Radonjića 21
Kontakt osoba: Mirko Bakočević

6. "TABITA" SOCIJALNO-HUMANITARNO DRUŠTVO
Adresa: 21000 Novi Sad, Kolo srpskih sestara 24
Kontakt osobe: Branka Srnec i Želimir Srnec

7. KOLO SRPSKIH SESTARA
Ulica: 21000 Novi Sad, Kosovska 22
Telefon: 021/ 52-229
Kontakt osoba: Savka Gojković

8. "PANONIJA" DOBROTVORNO DRUŠTVO
Sedište: Veternik
Adresa: Ive Lole Ribara 62
Telefon: 021/ 821-818
Kontakt osoba: Danica Stefanović
Sedište: 21000 Novi Sad
Adresa: 21000 Novi Sad, Jevrejska 4/I
Telefon: 021/ 615-155

9. "ADRA"
Adresa: 21000 Novi Sad, Pap Pavla 12
Telefon: 021/ 612-851
Kontakt osoba: Šili Vencel

10. NOVOSADSKI HUMANITARNI CENTAR

11. HUMANITARNI CENTAR ZA INTEGRACIJU I TOLERANCIJU
Adresa: 21000 Novi Sad, Vojvođanskih Brigada 17
Telefoni: 021/ 20-030, 021/ 28-132
Kontakt osoba: Ratko Bubalo

12. HUMANITARNI FOND "TREĆE DETE"
Adresa: 21000 Novi Sad, Danila Kiša 11
Telefon: 021/ 622-439
Kontakt osoba: Dragana Vilaret

13. "HARIS" HRIŠĆANSKO, SOCIJALNO-HUMANITARNA ORGANIZACIJA - KISAČ
Adresa: Kisač, Dr. J. Gombar 22
Kontakt osoba: Ana Palik-Kunčak

14. "HEVRA KADIŠA" JEVREJSKO DOBROTVORNO DRUŠTVO
Adresa: 21000 Novi Sad, Jevrejska 11
Telefon: 021/ 367-271, 021/ 423-882
Fax: 021/ 423-882
Kontakt osoba: Tihomir Ungar

15. "VINDEX" - HUMANITARNA ORGANIZACIJA REFORMATORSKE CRKVE
Adresa: 21000 Novi Sad, Pap Pavla 5
Telefon/fax: 021/ 614-194
Kontakt osoba: Elemir Botoš

16. HUMANITARNI FOND "ČOVEKOLJUBLJE"
Adresa: 21000 Novi Sad, NIKOLAJEVSKA CRKVA
Telefon: 021/ 615-482
Kontakt osoba: otac Bogoljub Osojić

17. "AMOR VINCIT" - DOBROTVORNO DRUŠTVO
Adresa: Petrovaradin, Preradovićeva 160
Telefon: 021/ 433-307
Kontakt osoba: Branko Melivinger

18. UNHCR
Adresa: 21000 Novi Sad, Majevička 4
Telefon: 021/ 443-439, 021/ 443-240
Fax: 021/ 444-136
Kontakt osobe: Aleksandra Stojanović i Aleksandar Valadžija

19. FOND ZA OTVORENO DRUŠTVO
Adresa: 21000 Novi Sad, Jevrejska 4/II
Telefon: 021/ 613-309
Fax: 021/ 52-414
Kontakt osoba: Zoran Šijački

20. SVETSKI PROGRAM HRANE - UNWFP
Adresa: 21000 Novi Sad, Svetosavska 3
Telefon: 021/ 621-533
Kontakt osoba: Zvezdana Mitić

21. SAVE THE CHILDREN
Adresa: 21000 Novi Sad, Kralja Aleksandra 10
Tel/fax: 021/ 612-355 i tel. 021/ 618-642
E-mail je: scfukns@EUnet.yu.
Kontakt osoba:Ljiljana Dosen, Aleksandar Turoman

22. MEĐUNARODNI KOMITET SPASA
     -PROGRAM ZAJMOVA ZA SAMOOSTVARIVANJE PRIHODA
      Adresa: 21000 Novi Sad, Severna tribina stadiona "Vojvodina"
      Telefon: 021/ 450-547
      Kontakt osoba: Milja Mačak
     -GRANT PROGRAM
      Adresa: 21000 Novi Sad, Kralja Aleksandra 14
      Telefon/fax: 021/ 622-455, 021/ 621-004 lok.21
      Kontakt osoba: Igor Lavrnić

23. JAPANSKA HUMANITARNA ORGANIZACIJA "JEN"
Adresa: 21000 Novi Sad, Geri Karolja 5
Telefon: 021/ 394-296
Kontakt osoba: Mira Hemon, Snežana Francuski

24. ŠVEDSKA HUMANITARNA ORGANIZACIJA "INDIVIDUALNA POMOĆ"
Adresa: 21000 Novi Sad, Bulevar Cara Lazara 3/II, soba 113
Telefon/fax: 021/ 450-630
Kontakt osobe: Svetlana Radojčić i Dejan Pavlović

25. SWISS DISASTER RELIEF - ŠVAJCARSKA HUMANITARNA ORGANIZACIJA ZA POMOĆ U KATASTROFAMA
Adresa: 11000 Beograd, Simina 21-II
Tel/fax: 011/625-087, 011/ 628-839
E-mail: sdroffic@EUnet.yu
Kontakt osoba: Branislav Čubrilo, Head of SDR NHLO Project

26. FOCUS
Adresa: 11000 Beograd, Simina 21
Tel/fax: 011/ 620-499, 011/ 622-877
E-mail: focushro@sezampro.yu

27. HI NEIGHBOUR / ZDRAVO DA STE

28. NOVOSADSKI HUMANITARNI CENTAR
Adresa: 21000 Novi Sad, Patrijarha Čarnojevića 26
Tel/fax: 021/ 22-008, 021/ 330-847
E-mail: NSHC@EUnet.yu
Kontakt osoba: Danijela Korać

29. NORWEGIAN REFUGEE COUNCIL
Adresa: 21000 Novi Sad, Vase Stajića 25
Tel/fax: 021/ 611-955, 021/ 612-566
E-mail: NRCNS@EUnet.yu
Kontakt osoba: Ljuba Slijepčević

MONOGRAFIJA VOJVODINE | PRIVREDNI INDEX VOJVODINE

ZADNJE IZMENE | DRUSTVO | POLITIKA | KULTURA | SPORT | IZ MEDIJA | ZANIMLJIVOSTI | ARHIVA

POLITIČKE STRANKE | JAVNA KOMUNALNA PREDUZEĆA | NAŠI PRIJATELJI


Copyright ©: Vojvodina Web Team, 1997-2004
Office: "Studio Bob", Petrovaradinska tvrđava
Tel: + 381 21 434608
office@vojvodina.com