Home

ARTMAGAZIN

100jan.co.yu


v o j v o đ a n s k i
a r t   d i r e k t o r i j u m

Mr. Manojlo Maravić
Socijologija kulture
Teoretski radovi:

- Recenzija knjige,Popularna kultura,Džon Fisk
- SADRŽAJ
- Analiza uvoda knjige Džona Mekenzija,"izvedi inače"
- Odnos avangarde i politike
- Izvođenje ženskog identiteta u konceptualnoj umetnosti
- Nacrt za buduću kritiku "kreativne klase"
- Mesto konceptualne umetnosti između moderne i postmoderne paradigme
- Pokušaj ikonografske i ikonološke analize prvih deset minuta filma „soba sa pogledom“
- Spomenik Brusu Liju u Mostaru
- Dekonstrukcija spomenika i konstrukcija potrošačkog identiteta


Slikar Milan Kečić (1910-1998) Slikar Milan Kečić (1910-1998)


PGalerija Paleta
Patrijarha Rajačića 14
2100 Sremski Karlovci
Tel: 021 881 333
Kontakt za organizovanje poseta: 021 457 548, Olivera Kečić.
Gabriela Teglasi Velimirovic - balerina Gabriela Teglasi Velimirovic - balerina


Pozorisni trg 1, 21000 Novi Sad, Vojvodina.
E-mail: gambby@neobee.net
M i l o š  V a s i l j e v i c, Novi Sad M i l o š V a s i l j e v i c


Stevana Mokranjca 22, 21000 Novi Sad, Serbia and Montenegro, +381 (64) / 1 333 790
E-mail: mivassart@yahoo.com
Mića Uzelac, Novi Sad Mića Uzelac


Petrovaradinska tvrđava, Honwerk br 9, Novi Sad, Vojvodina.
E-mail: miuzelac@eunet.yu
Rajko Petkovic, Novi Sad Rajko Petković
Petrovaradinska tvrđava, Atelje 3, Novi Sad, Vojvodina.
Rođen 1944. godine u Srbcu. Član umetničke federacije UNESKO - Pariz.
Bavi se slikanjem na temu ekologija i osnivač je ekološkog pokreta među umetnicima: umetnost u ekologiji - ekologija u umetnosti....


Slobodan - Bata Nedeljkovic, Novi Sad Slobodan - Bata Nedeljković
Akademski slikar - doc. mr. grafike.
Rođen 12. III 1952. u Novom Sadu. Posle škole za primenjenu umetnost završava Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu, da bi 1979. završio postdipolmske studije grafike.Član je ULUV-a (Udruženja primenjenih umetnosti-likovnih umetnosti i dizajnera Vojvodine), kao i udruženje umetnika sa tvrđave tzv. "Likovni krug"...


Maja Petrovic, Novi Sad Maja Petrović - DIVART  
Moje ime je Maja Petrović i ja sam autor ovih slika. Poslednjih meseci ja ne slikam. Ove slike su nastale do 2000 god.za to, postoji mnogo razloga. Sada se osećam zrelije i imam veliku potrebu da opet radim. Sklona sam razmišljanju, samoći, čitanju, šetnjama. Obožavam ljude, volim da ih posmatram, i mislim da su svi velika deca, koja se i igraju manje ili više opasnim igrama...


Zoran Tairovic Zoran Tairović - slikar
  Predstavljamo Vam poznatog novosadskog slikara Zorana Tairovića, sa novim ostvarenjima:

  


Isus Svetislav Stanković - ikonorezbar
...koraci ovog stvaraoca svode se na replike poznatih ikona ali u duborezu, ali tokom vremena one postaju puno autorstvo sa jasno izraženim ličnim pečatom i jasnim rukopisom (izuzetno dubokim i reljefnim rezom). Još jedna autentična osobina ovih ikona ogleda se u fino nijansiranom bojenju drvenog raljefa, prirodnim bojama koje ne skrivaju, već ističu karakteristike plemenitog drveta oraha i javora...
ikone/default.htm


Jovan Bob - Novi Sad Jovan Bob - slikar
"Posebnu pažnju privlače njegove serigrafije u boji, bliske idejama alternativne grafike iz osme decenije. Zagovara vid aluzivne angažovane grafike, istražuje izmenjenu, nekonvencionalnu funkciju grafičkog lista i fenomena same štampe..."
(Tekst M.Arsića iz Enciklopedije Novog Sada, sveska 4)

http://www.vojvodina.com/art/BobJovan/